IMACASH

QUÈ ÉS IMACASH?

ImaCash és un programa que interactua entre el dispositiu de caixa i l'aplicació informàtica de gestió de l'establiment. A més, ImaCash inclou un control de seguretat afegit sobre el POST.

ImaCash permet disposar d'un control exhaustiu de la caixa de l'establiment, per dates, per venedors i per quanties. També inclou una impossibilitat d'error en el maneig de l'efectiu i un control de monedes i bitllets. Els operaris mai disposen d'efectiu i els tancaments de caixa són exactes i ràpids.

ImaCash controla automàticament totes les operacions de caixa de l'establiment d'una manera fàcil i ràpida, tot això en una interfície agradable i de manera paral·lela al POST instal·lat en l'establiment.

IMATAG y IMATAG-E

ImaTag és un programari d'impressió d'etiquetes que interactua amb la nostra base de dades i les impressores disponibles.

ImaTag-E és un programari que actua entre els dispositius electrònics i la integració mostrant els preus directament i així canviant sol els que han estat modificats.

Sap de la importància que té marcar bé els preus en un establiment al públic? Sap que si té els seus preus marcats correctament les seves vendes augmenten? Com indica els preus de la seva botiga? Usa etiquetes escrites a mà? I quan els ha d'actualitzar? Si busca un sistema ràpid, econòmic i senzill.

ImaCash permet disposar d'un control exhaustiu de la caixa de l'establiment, per dates, per venedors i per quanties. També inclou una impossibilitat d'error en el maneig de l'efectiu i un control de monedes i bitllets. Els operaris mai disposen d'efectiu i els tancaments de caixa són exactes i ràpids.

ImaCash controla automàticament totes les operacions de caixa de l'establiment d'una manera fàcil i ràpida, tot això en una interfície agradable i de manera paral·lela al POST instal·lat en l'establiment.